Pamiętając przeszłość
budujemy przyszłość

od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej

do Uniwersytetu

przeszłość

Teraźniejszość UJD

6 wydziałów

50 kierunków

nowoczesne obiekty dydaktyczne

teraźniejszość

Przyszłość UJD

misja

wizja

rozwój

przyszłość

Oś czasu

50 wydarzeń na 50-lecie Uniwersytytetu

Lata 70

Lata 80

Lata 90

2000 - 2020

Wydarzenia jubileuszowe

Kronika filmowa UJD

Kronika filmowa UJD

„Alma Mater” wystawa jubileuszowa

„Alma Mater” wystawa jubileuszowa

Słowo rektora

Słowo rektora